Ako vypnúť Apple TV: 9 krokov (s obrázkami)

Obsah:

Ako vypnúť Apple TV: 9 krokov (s obrázkami)
Ako vypnúť Apple TV: 9 krokov (s obrázkami)
Anonim

Tento wikiHow vás naučí, ako prepnúť Apple TV do režimu spánku, ktorý je ekvivalentom „vypnutia“Apple TV.

Kroky

Metóda 1 z 2: Používanie diaľkového ovládača

Vypnite Apple TV Krok 1
Vypnite Apple TV Krok 1

Krok 1. Vyberte diaľkové ovládanie Apple TV

Ak máte Apple TV 4. generácie, diaľkový ovládač bude mať na vrchu sklenený dotykový povrch; v opačnom prípade bude diaľkový ovládač vyrobený z hliníka.

Vypnite Apple TV Krok 2
Vypnite Apple TV Krok 2

Krok 2. Stlačte a päť sekúnd podržte tlačidlo „Domov“

Je to ikona televízora na pravej strane povrchu diaľkového ovládača.

  • Pri televízoroch 3. generácie a starších najskôr stlačte a podržte Ponuka na tri sekundy, potom podržte tlačidlo Prehrať/Pozastaviť. V opačnom prípade sa váš televízor prepne do režimu spánku.
Vypnite Apple TV Krok 3
Vypnite Apple TV Krok 3

Krok 3. Vyberte položku Spánok

Keď sa na televízore zobrazí ponuka, Spať mal by byť už vybratý; ak nie je, vyberte ho potiahnutím prstom nahor alebo nadol na dotykovej ploche diaľkového ovládača Apple TV.

Vypnite Apple TV Krok 4
Vypnite Apple TV Krok 4

Krok 4. Klepnite na dotykový povrch na diaľkovom ovládači

V opačnom prípade sa Apple TV prepne do režimu spánku.

  • Ak chcete prebudiť Apple TV, jednoducho stlačte Domov (alebo Ponuka) na diaľkovom ovládači.

Metóda 2 z 2: Použitie nastavení

Vypnite Apple TV Krok 5
Vypnite Apple TV Krok 5

Krok 1. Na diaľkovom ovládači stlačte tlačidlo „Domov“

Tým sa dostanete na domovskú obrazovku Apple TV.

Na Apple TV 3. generácie a starších modeloch stlačíte a podržíte tlačidlo „Menu“tri sekundy

Vypnite Apple TV Krok 6
Vypnite Apple TV Krok 6

Krok 2. Vyberte aplikáciu Nastavenia

Je sivý s ozubenými kolesami. Ak naň chcete prejsť, prejdite naň potiahnutím prstom po dotykovej ploche na diaľkovom ovládači.

Na televízoroch Apple tretej generácie a starších modeloch sa pohybujete pomocou šípok na číselníku v hornej časti diaľkového ovládača

Vypnite Apple TV Krok 7
Vypnite Apple TV Krok 7

Krok 3. Klepnite na dotykový povrch na diaľkovom ovládači

Tým sa otvoria nastavenia Apple TV.

Pri televízoroch 3. generácie (a starších modeloch) stlačíte kruhové tlačidlo v strede číselníka

Vypnite Apple TV Krok 8
Vypnite Apple TV Krok 8

Krok 4. Prejdite nadol a vyberte možnosť Spať teraz

Je v spodnej časti ponuky.

Vypnite Apple TV Krok 9
Vypnite Apple TV Krok 9

Krok 5. Klepnite na dotykový povrch

Tým uvediete svoju Apple TV do režimu spánku.

V prípade starších diaľkových ovládačov stlačte kruhové tlačidlo

Tipy

  • Ak necháte televízor hodinu (predvolené), automaticky sa prepne do režimu spánku.
  • Odpojením Apple TV zo steny úplne vypnete jej spotrebu energie.

Odporúča: